Производства по дела от частен характер

  • Когато става дума за престъпления, които се преследват по тъжба на пострадалия помагам и консултирам пострадалият да може да бъде инициатор на процеса и да заведе наказателно дело от частен характер
  • Защита на обвинени по дела от частен характер
  • Дела от частен характер са за обида, клевета, лека телесна повреда, кражба, извършена от съпруг или от роднини. В този случай не се извършва досъдебно производство
Comments