Досъдебно производство в наказателното право

Наказателните производства се решават в досъдебна фаза на наказателното право
  • Защита на клиента при образуване на досъдебно производство срещу него от разследващи органи – прокурор, следовател и разследващ полицай
  • Защита и представителство пред съда във  връзка с мерките за неотклонение, взети от органите на досъдебното производство
  • Защита срещу незаконосъобразни действия на разследващите органи в хода на досъдебното производство
  • Съдействие при събиране на доказателства в  полза на клиента от момента на образуването му до приключването му с обвинителен акт на прокурора
  • Процесуално представителство на пострадали от престъпления в досъдебното производство в качеството им на частни обвинители или граждански ищци
Comments